Waterstof en chemie

Studie vergelijking waterstofdragers (nu, met Stratelligence) voor Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Marktanalyse stand van zaken scheepvaartinitiatieven voor H2-bunkerstations en containerswaps in Nederland (2023) voor Rijkswaterstaat

Opstellen kennisagenda strategische autonomie voor grondstoffen (2023) voor ChemistryNL/MaterialenNL Platform

Ondersteuning strategie investeringen waterstof (2022-2023) voor Netherlands Foreign Investment Agency

Opstellen programmavoorstel FutureCarbonNL (2022-2023) voor VNCI e.a.

Analyse innovatiestrategieën waterstof (2022) voor RVO/TKI Nieuw Gas

Schrijfondersteuning Cross-Sectorale Werkgroep Waterstof werkplan Nationaal Waterstof Programma (2021) voor RVO

Content website Nationaal Waterstof Programma (2020) voor RVO

Innovatieanalyse waterstofprojecten Topsector Energie (2020) voor TKI Nieuw Gas

Haalbaarheidstudie waterstof voor vrachtwagens bij Gelderse vervoerders (2019-2020, met Pure Concepts en MobiHy) voor Provincie Gelderland

Ondersteuning bij het opstellen van een Meerjarig innovatieprogramma Waterstof (2019) voor TKI Nieuw Gas

Overzicht van Nederlandse waterstofinitiatieven, -plannen en toepassingen (2017) voor RVO

Studie Herbestemming van stilstaande bioenergie-installaties voor biobased economy (2016) voor Biorenewable Business Platform 

Studie waterstof voor mobiliteit (2013) voor Energieonderzoek Centrum Nederland

Visie Nationale Waterstof Coalitie DutchHy (2012) voor DutchHy