Binnenvaart

Ondersteuning aan Schone Lucht Akkoord pilot binnenvaart, havens, walstroom en verduurzaming recreatievaart (2022-nu, met Rebel Groep en EICB) voor Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ondersteuning projecten schonere binnenvaart (2019-2021) voor Gemeente Nijmegen

Europees project Clean Inland Shipping (CLINSH, 2016-2021) voor Gemeente Nijmegen 

Regionale inbreng organiseren in Horizon2020 projectvoorstel onder Green Ports call, GREEN IMPACTS (2020-2021) voor OostNL

Ontgassen van tankschepen in Euregio Rijn Waal (2019-2020) – Euregio P2P project met 24/7 Nature Power en GUSPAF GmbH

Interreg-Project E-Container Logistiek op Rijn en Waal (2019) voor Gemeente Nijmegen

Inbreng scheepvaart binnen Schone Lucht Akkoord (2019) voor Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Opvolging Declaration of Nijmegen over zero emissie binnenvaart (2018-2019, met Rebel Groep) voor Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Project Schone scheepvaart over de Waal (2015) voor Gemeente Nijmegen

Project LNG voor veerboten (2011, 2013, 2015) voor Rederij Doeksen

Project Lean & Green Barge (2013) voor Stichting Connekt

Advies LNG-bunkerpunten binnenvaart (2011) voor Ministerie van Verkeer en Waterstaat