Duurzame mobiliteit – overige

Rijkswaterstaat: Voorzitter Adviescommissie Routeradar Brandstofvisie (2017, 2019)

Studie Duurzaam wagenpark regiogemeenten (2018, met Werner Advies) – opdrachtgevers: Gemeenten Arnhem en Nijmegen

Ondersteuning De Groene Hub – www.groenehub.nl (2010-2017) – opdrachtgevers: Regio Arnhem Nijmegen/gemeente Nijmegen/provincie Gelderland

Ondersteuning Nationaal Energieakkoord Brandstofvisie en Actieplan (2014-2015) – opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu – www.energieakkoordser.nl/nieuws/brandstofvisie.aspx 

Projecten luchtkwaliteit en gezondheid (2014-2016) – opdrachtgever: gemeente Nijmegen

Ondersteuning workshop duurzame mobiliteit (2015) – opdrachtgever: Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Stichting Carbon Light Mobility (CLiM) (2010-2013)