Duurzame mobiliteit – overige

Voorzitter Adviescommissie Routeradar Brandstofvisie (2017, 2019) voor Rijkswaterstaat

Studie Duurzaam wagenpark regiogemeenten (2018, met Werner Advies) voor Gemeenten Arnhem en Nijmegen

Ondersteuning De Groene Hub (2010-2017) voor Regio Arnhem Nijmegen/gemeente Nijmegen/provincie Gelderland

Ondersteuning Nationaal Energieakkoord Brandstofvisie en Actieplan (2014-2015) voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Projecten luchtkwaliteit en gezondheid (2014-2016) voor gemeente Nijmegen

Ondersteuning workshop duurzame mobiliteit (2015) voor Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Stichting Carbon Light Mobility (CLiM) (2010-2013)