Bureau Dwarsverband doet onderzoek en geeft advies over vraagstukken van energie, mobiliteit, duurzaamheid en innovatie; ook richt het zich op projectontwikkeling en -uitvoering op deze thema’s.

dwarsverband <het~; -en> opvallende en verrassende verbinding tussen personen of elementen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken lijken te hebben. [van Dale]

Het bureau is in september 2009 opgericht door Remco Hoogma. In september 2014 kwam drs. Paul Hoogma in dienst als algemeen assistent.

 

Dwarsverband conducts research and provides consultancy on issues of energy, mobility, sustainability and innovation; it also engages in project development and implementation on these themes.

Translated from Dutch: cross-connection (cross-association/transverse) <the~; -s> striking and surprising connection between persons or elements that at first glance seem to have nothing to do with each other. [van Dale]

Dwarsverband was founded in September 2009 by Remco Hoogma. In September 2014 drs. Paul Hoogma became general assistent.