Bureau Dwarsverband doet onderzoek en geeft advies over vraagstukken van energie, mobiliteit, duurzaamheid en innovatie; ook richt het zich op projectontwikkeling en -uitvoering op deze thema’s.

dwarsverband <het~; -en> opvallende en verrassende verbinding tussen personen of elementen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken lijken te hebben. [van Dale]

Het bureau is in september 2009 opgericht door Remco Hoogma. In september 2014 kwam Paul Hoogma in dienst als algemeen assistent. In 2016 voerde Khadidiatou Camara (Universiteit van Montpellier) bij Dwarsverband haar stageonderzoek uit naar next generation batteries.

 

Dwarsverband conducts research and provides consultancy on issues of energy, mobility, sustainability and innovation; it also engages in project development and implementation on these themes.

Translated from Dutch: cross-connection (cross-association/transverse) <the~; -s> striking and surprising connection between persons or elements that at first glance seem to have nothing to do with each other. [van Dale]

Dwarsverband was founded in September 2009 by Remco Hoogma. In September 2014 Paul Hoogma became general assistent. In 2016 Khadidiatou Camara (University of Montpellier) conducted her internship research at Dwarsverband on the topic of next generation batteries.