Home

Bureau Dwarsverband doet onderzoek en geeft advies over vraagstukken van energie, mobiliteit, duurzaamheid en innovatie; ook richt het zich op projectontwikkeling en -uitvoering op deze thema’s.

dwarsverband <het~; -en> opvallende en verrassende verbinding tussen personen of elementen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken lijken te hebben. [van Dale]

Het bureau is in september 2009 opgericht door Remco Hoogma.

Dwarsverband conducts research and provides consultancy on issues of energy, mobility, sustainability and innovation; it also engages in project development and implementation on these themes.

Translated from Dutch: cross-connection (cross-association/transverse) <the~; -s> striking and surprising connection between persons or elements that at first glance seem to have nothing to do with each other. [van Dale]

Dwarsverband was founded in September 2009 by Remco Hoogma