Dwarsverband is in september 2009 opgericht door Remco Hoogma:

  • 15 mei 1968, Doetinchem
  • Afgestudeerd Katholieke Universiteit Nijmegen Scheikunde in 1992
  • Onderzoeker aan de Universiteit Twente, Vakgroep Filosofie van Wetenschap en Technologie. Specialisatie in milieutechnologie en innovatie.
  • Studies voor de Nederlandse overheid, Europese Commissie, SEP, en wetenschappelijke publicaties. Ervaring met interdisciplinaire en internationale onderzoeksprojecten. Proefschrift over innovatie rond electrisch vervoer (mei 2000).
  • Daarna Novem, later SenterNovem. Programma-adviseur voor diverse overheidsprogramma‚Äôs. Specialist voor aandrijftechnieken en alternatieve brandstoffen. Deelnemer en co√∂rdinator van Europese onderzoeksprojecten.
  • Begin 2005 tot september 2009 secretaris van Energietransitie Platform Duurzame Mobiliteit. Betrokken bij opstellen Transitie Actieplan (2006), Innovatieagenda Energie (2008), Plan van Aanpak Electrisch Rijden (2009); namens Platform schrijver van adviezen over fiscale vergroening van brandstoffen, stimulering geavanceerde biobrandstoffen, marktontwikkeling CNG en groen gas.
  • Startte in september 2009 zijn eigen onderzoek- en adviesbureau Dwarsverband.
  • Inhoudelijk deskundig, communicatief vaardig, organisatorisch handig, pragmatisch handelend.