Biomassa, bio-energie

Studie Herbestemming van stilstaande bioenergie-installaties voor biobased economy (2016) voor Biorenewable Business Platform – http://www.biobasedeconomy.nl/bedrijfsleven-biobased/bedrijfslevenplatforms/biorenewables-business-platform/publicaties/

Studie biomassalogistiek stadsregio Arnhem Nijmegen (2014) voor Stadsregio Arnhem Nijmegen –  https://www.youtube.com/watch?v=y38lC3_Ck38  

Excursie Statenleden (bio)-LNG Noorwegen (2014) voor Provincie Fryslân

Informatiecampagne Groengas voor mobiliteit (2014) voor Interprovinciaal Overleg

Groengaspotentieel regio Arnhem Nijmegen, onderdeel van Intererg-project Decentrale Energielandschappen Duitsland-Nederland (2011-2014) voor Radboud Universiteit Nijmegen

Studie Sluiten van de groengasketen (2013) voor Gemeente Leeuwarden

Studie Biogasbenutting rioolwaterzuiveringsinstallatie Nijmegen (2013) voor Waterschap Rivierenland

Studie Level playing field voor biomassa (2012) voor Energietransitie/AgentschapNL – http://edepot.wur.nl/176896

Haalbaarheidstudie expertisecentrum biomassavergassing (2012, onderaannemer van Buck Consultants International) voor provincie Noord-Holland

Studie Biovergisters (2012) voor Rabobank Nederland

Advies Strategie groengas (2010) voor Stichting Aardgasmobiel