Biomassa, bio-energie

Studie Herbestemming van stilstaande bioenergie-installaties voor biobased economy (2016) – opdrachtgever: Biorenewable Business Platform – http://www.biobasedeconomy.nl/bedrijfsleven-biobased/bedrijfslevenplatforms/biorenewables-business-platform/publicaties/ (White paper en twee case studies)

Studie biomassalogistiek stadsregio Arnhem Nijmegen (2014) – opdrachtgever: Stadsregio Arnhem Nijmegen – https://www.youtube.com/watch?v=y38lC3_Ck38  

Studie Level playing field voor biomassa (2012) – opdrachtgever: Energietransitie/AgentschapNL –http://edepot.wur.nl/176896

Haalbaarheidstudie expertisecentrum biomassavergassing (2012, onderaannemer van Buck Consultants International) – opdrachtgever: provincie Noord-Holland