Thema’s

Huidige opdrachtgevers voor Dwarsverband voor onderzoek, advies en uitvoering zijn:

Eerdere opdrachtgevers waren in alfabetische volgorde:

 • Buck Consultants International: onderaannemer studie Expertisecentrum Biomassavergassing (2012) en Biomassalogistiek stadsregio Arnhem Nijmegen (2014)
 • CE Delft: Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek (met Werner Advies, Motshagenadvies, Buck Consultants) (2018-2019)
 • Consorci de Transports Mallorca: Advisering duurzaam regionaal busvervoer (2017)
 • Energieonderzoek Centrum Nederland: Studie waterstof voor mobiliteit (2013)
 • Energietransitie / AgentschapNL: Level playing field voor biomassa (2012)
 • Euregio Rijn Waal: Ontgassen van tankschepen in Euregio Rijn Waal (met 24/7 Nature Power en GUSPAF Gmbh) (2019-2020)
 • Formule E-Team / AgentschapNL – Stedelijke distributie met elektrisch vervoer (pdf) (2013)
 • Gemeente Arnhem: projectaanvraag Interreg-NWE duurzame energieopslag & vervoer (2016), E-FACTS over infrastructuur elektrisch vervoer (met EVConsult) (2013-2015), voorbereiding Trolley 2.0 (2013)
 • Gemeente Den Haag: Stadslogistiek (2013), elektrische taxi (2013)
 • Gemeente Leeuwarden: Sluiten van de groengasketen (2013)
 • Gemeente Nijmegen: Ondersteuning projecten schonere binnenvaart (2019-2021); Interreg-Project E-Container Logistiek (met BCTN, DST, EE, ZBT) (2019), Projecten luchtkwaliteit en gezondheid (2014-2016), Schone scheepvaart over de Waal (2015)
 • Gemeenten Arnhem en Nijmegen: Duurzaam regionaal wagenpark (2018)
 • Interprovinciaal Overleg: Visie duurzaam OV (met Werner Advies) – www.visieduurzaamregionaalov.nl (2015), Informatiecampagne groengas voor mobiliteit (2014)
 • KfW: Advisering project Milieuvriendelijke Modernisering Openbaar Busvervoer in Tamil Nadu, India (2019-2020), Advisering project elektromobiliteit Marokko (2019-nu)
 • Mercedes-Benz Nederland: Proefproject hybride Atego (2011-2014)
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag: Ondersteuning workshop duurzame mobiliteit (2015)
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Ondersteuning SER brandstofvisie en actieplan (2014-2015)
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Vervolg op Declaration of Nijmegen over zero emissie binnenvaart (met Rebel Groep) (2018-2019)
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Advies LNG-bunkerpunten binnenvaart (2011)
 • OostNL: Regionale inbreng organiseren in Horizon2020 projectvoorstel onder Green Ports call, GREEN IMPACTS (2020-2021) – https://www.youtube.com/watch?v=Cro5Hk1XEPw
 • Nationale Waterstof Coalitie DutchHy: Visie (2012)
 • Provincie Fryslân: Excursie Statenleden (bio-) LNG Noorwegen (2014)
 • Provincie Gelderland: Duurzaam OV (2019-nu); Haalbaarheidstudie waterstof voor vrachtwagens bij Gelderse vervoerders (met Pure Concepts en MobiHy) (2019-2020), Aansturing onderzoeken laadinfrastructuur bij bedrijven voor logistiek en voor zakelijke vloot (2019-2020), Zero Emissie Vrachtvervoer voor Gelderland (met Fier, Pure Concepts, freeflowinprojects, HAN, 2019), Opstellen projectplan LNG in Gelderland (met Werner Advies, 2016)
 • Provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland: Duurzaam OV Oost (2018-2019)
 • Rabobank Nederland: Biovergisters (2012)
 • Radboud Universiteit Nijmegen: Decentrale Energielandschappen Duitsland-Nederland (2011-2014)
 • Rederij Doeksen: Project LNG voor veerboten (2011, 2013, 2015)
 • Regio Arnhem Nijmegen: De Groene Hub (2010-2017)
 • Rijkswaterstaat: Ondersteuning aan Platform Duurzaam OV en Spoor (2016-2020) – https://platformduurzaamovenspoor.nl, Project TCO-model voor trucks (met Werner Advies, 2015), Stakeholderinterviews Truck van de Toekomst vervolgprogramma (2014)
 • Rotra Energy: LNG (2010)
 • RVO: Schrijfondersteuning Cross-Sectorale Werkgroep Waterstof (2021); Content website Nationaal Waterstof Programma (2020), www.nationaalwaterstofprogramma.nl, Overzicht van Nederlandse waterstofinitiatieven, -plannen en toepassingen (2017), Biorenewable Business Platform: Herbestemming van stilstaande bioenergie-installaties voor biobased economy (2016)
 • Stadsregio Amsterdam: Ondersteuning aanbesteding busconcessie Amstelland-Meerlanden (2016);  Routekaart naar duurzaam OV (2015-2016, met Werner Advies)
 • Stadsregio Arnhem Nijmegen: LNG aan Rijn en Waal (2014)
 • Stichting Aardgasmobiel: Strategie groengas (2010)
 • Stichting Carbon Light Mobility (CLiM) (2010-2013)
 • Stichting Connekt: Lean & Green Barge (2013)
 • Stichting Technisch Kenniscentrum Textielbranche: Elektrisch vervoer (2014)
 • TKI Nieuw Gas: Ondersteuning bij opstellen van meerjarig innovatieprogramma waterstof (2019)
 • Vervoerregio Amsterdam: Update studie Duurzaam OV in de Vervoerregio Amsterdam (2018)
 • Waterschap Rivierenland: Biogasbenutting rioolwaterzuiveringsinstallatie Nijmegen (2013)