Thema’s

Huidige opdrachtgevers voor Dwarsverband voor onderzoek, advies en uitvoering zijn:

Eerdere opdrachtgevers waren in min of meer chronologische volgorde:

 • ChemistryNL/MaterialenNL Platform: Opstellen kennisagenda strategische autonomie voor grondstoffen (2023)
 • Netherlands Foreign Investment Agency: Ondersteuning strategie investeringen waterstof (2022-2023)
 • VNCI e.a.: Opstellen programmavoorstel FutureCarbonNL (2022-2023)
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Verkenning zero-emissie touringcars (2022, met Werner Advies); Voorbereiding Aanschafregeling Zero-Emissie Trucks (2021-2022, met Werner Advies); Voorbereiding en ondersteuning Subsidieregeling elektrische bedrijfsauto’s (2020-2021, met Werner Advies); Onderzoek ontheffing particuliere bestelauto’s zero-emissie zones stadslogistiek (2021); Vervolg op Declaration of Nijmegen over zero emissie binnenvaart (met Rebel Groep) (2018-2019); Min. IenM: Ondersteuning Nationaal Energieakkoord Brandstofvisie en Actieplan (2014-2015); Min. VenW: Advies LNG-bunkerpunten binnenvaart (2011)
 • RVO/TKI Nieuw Gas: Analyse innovatiestrategieën waterstof (2022); Schrijfondersteuning Cross-Sectorale Werkgroep Waterstof (2021); Content website Nationaal Waterstof Programma (2020); Innovatieanalyse waterstofprojecten Topsector Energie (2020); Ondersteuning bij opstellen van Meerjarig innovatieprogramma Waterstof (2019); Overzicht van Nederlandse waterstofinitiatieven, -plannen en toepassingen (2017); Biorenewable Business Platform: Herbestemming van stilstaande bioenergie-installaties voor biobased economy (2016)
 • Vervoerregio Amsterdam: Zero-emissie technieken (2022, onderaannemer van Arcadis); Update studie Duurzaam OV in de Vervoerregio Amsterdam (2018); Ondersteuning aanbesteding busconcessie Amstelland-Meerlanden (2016); Routekaart naar duurzaam OV (2015-2016, met Werner Advies)
 • Gemeente Nijmegen: Ondersteuning projecten schonere binnenvaart (2019-2022); EU-LIFE+-project Clean Inland Shipping (2016-2021); Interreg-Project E-Container Logistiek op Rijn en Waal (met BCTN, DST, EE, ZBT) (2019); Duurzaam regionaal wagenpark (voor Nijmegen en Arnhem, 2018); De Groene Hub (2010-2017); Projecten luchtkwaliteit en gezondheid (2014-2016), Schone scheepvaart over de Waal (2015)
 • Provincie Gelderland: Duurzaam OV (2019-2021); Duurzaam OV Oost (voor provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland, 2018-2019); Haalbaarheidstudie waterstof voor vrachtwagens bij Gelderse vervoerders (met Pure Concepts en MobiHy) (2019-2020); Aansturing onderzoeken laadinfrastructuur bij bedrijven voor logistiek en voor zakelijke vloot (2019-2020); Zero Emissie Vrachtvervoer voor Gelderland (met Fier, Pure Concepts, freeflowinprojects, HAN, 2019); Opstellen projectplan LNG in Gelderland (met Werner Advies, 2016)
 • OostNL: Regionale inbreng organiseren in Horizon2020 projectvoorstel onder Green Ports call, GREEN IMPACTS (2020-2021)
 • KfW bank: Advisering project Milieuvriendelijke Modernisering Openbaar Busvervoer in Tamil Nadu, India (2019-2020); Advisering project elektromobiliteit Marokko (2019-2020)
 • Euregio Rijn Waal: Ontgassen van tankschepen in Euregio Rijn Waal (met 24/7 Nature Power en GUSPAF Gmbh) (2019-2020)
 • Rijkswaterstaat: Ondersteuning aan Platform Duurzaam OV en Spoor (2016-2020) – Rapport Duurzame energievoorziening voor OV en spoor: Opgaven, initiatieven, kansen; Project TCO-model voor trucks (met Werner Advies, 2015); Stakeholderinterviews Truck van de Toekomst vervolgprogramma (2014)
 • Consorci de Transports Mallorca: Advisering duurzaam regionaal busvervoer (2017)
 • Gemeente Arnhem: Duurzaam regionaal wagenpark (voor Nijmegen en Arnhem, 2018); Projectaanvraag Interreg-NWE duurzame energieopslag & vervoer (2016); E-FACTS over infrastructuur elektrisch vervoer (met EVConsult) (2013-2015); Voorbereiding Trolley 2.0 (2013)
 • Interprovinciaal Overleg: Visie duurzaam OV (met Werner Advies) (2015); Informatiecampagne groengas voor mobiliteit (2014)
 • Rederij Doeksen: Project LNG voor veerboten (2011, 2013, 2015)
 • Mercedes-Benz Nederland: Proefproject hybride Atego (2011-2014)
 • Radboud Universiteit Nijmegen: Decentrale Energielandschappen Duitsland-Nederland (2011-2014)
 • Buck Consultants International: Biomassalogistiek stadsregio Arnhem Nijmegen (2014); Onderaannemer studie Expertisecentrum Biomassavergassing (2012)
 • Provincie Fryslân: Excursie Statenleden (bio-)LNG Noorwegen (2014)
 • Stichting Technisch Kenniscentrum Textielbranche: Elektrisch vervoer (2014)
 • Stadsregio Arnhem Nijmegen: LNG aan Rijn en Waal (2014)
 • Stichting Carbon Light Mobility (CLiM) (2010-2013)
 • Energieonderzoek Centrum Nederland: Studie waterstof voor mobiliteit (2013)
 • Gemeente Den Haag: Stadslogistiek (2013), elektrische taxi (2013)
 • Gemeente Leeuwarden: Sluiten van de groengasketen (2013)
 • Waterschap Rivierenland: Biogasbenutting rioolwaterzuiveringsinstallatie Nijmegen (2013)
 • Formule E-Team / AgentschapNL: Stedelijke distributie met elektrisch vervoer (2013)
 • Stichting Connekt: Lean & Green Barge (2013)
 • Energietransitie / AgentschapNLLevel playing field voor biomassa (2012)
 • Nationale Waterstof Coalitie DutchHy: Visie (2012)
 • Rabobank Nederland: Biovergisters (2012)
 • Rotra Energy: LNG (2010)
 • Stichting Aardgasmobiel: Strategie groengas (2010)