Elektrisch vervoer

Verkenning zero-emissie touringcars (2022, met Werner Advies) voor Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (2021-nu, met Werner Advies) voor Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – http://www.opwegnaarseb.nl/

Voorbereiding Aanschafregeling Zero-Emissie Trucks (2021-2022, met Werner Advies) voor Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding Subsidieregeling elektrische bedrijfsauto’s (2020-2021, met Werner Advies) voor Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Aansturing onderzoeken laadinfrastructuur bij bedrijven voor logistiek en voor zakelijke vloot voor provincie Gelderland (2019-2020)

Advisering bij project elektromobiliteit Marokko (2019-2020) voor KfW bank

Zero Emissie Vrachtvervoer voor Gelderland (2019-met Fier, Pure Concepts, freeflowinprojects, HAN) voor Provincie Gelderland

Ondersteuning projectaanvraag Interreg-NWE duurzame energieopslag & vervoer (2016) voor Gemeente Arnhem

Studie E-FACTS over infrastructuur elektrisch vervoer (2013-2015, met EVConsult) voor Gemeente Arnhem

Advies kansen voor elektrisch vervoer (2014) voor Stichting Technisch Kenniscentrum Textielbranche

Quickscan elektrische taxi (2013) voor gemeente Den Haag

Stedelijke distributie met elektrisch vervoer, een gids voor gemeenten (2013) voor Formule E-Team/AgentschapNL – Stedelijke distributie met elektrisch vervoer