Openbaar vervoer

Zero-emissie technieken (2022, onderaannemer van Arcadis) voor Vervoerregio Amsterdam

Duurzaam OV (2019-2021) voor Provincie Gelderland

Platform Duurzaam Openbaar Vervoer en Spoor (2016–2020) voor Rijkswaterstaat/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rapport Duurzame energievoorziening voor OV en spoor: Opgaven, initiatieven, kansen

Advisering bij project Milieuvriendelijke Modernisering Openbaar Busvervoer in Tamil Nadu, India (2019-2020) voor KfW bank

Duurzaam OV Oost (2018-2019) voor Provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland

Update studie Duurzaam OV in de Vervoerregio Amsterdam (2018) voor Vervoerregio Amsterdam

Duurzaam regionaal busvervoer Mallorca voor Consorci de Transports Mallorca (2017)

Duurzaamheid in aanbesteding busconcessie Amstelland-Meerlanden (2016) voor Stadsregio Amsterdam

Routekaart naar duurzaam OV (2015-2016, met Werner Advies) voor Stadsregio Amsterdam –

Visie duurzaam regionaal OV (2015, met Werner Advies) voor Interprovinciaal Overleg 

Voorbereiding project Trolley 2.0 (2013) voor Gemeente Arnhem