Bestuursakkoord zero emissie bussen

De 14 vervoersautoriteiten in Nederland hebben op 15 april 2016 samen met het Rijk het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus afgesloten. De ambitie is dat het openbaar busvervoer volledig zero emissievrij bij de uitlaat is in 2030, of zoveel eerder als mogelijk. Uiterlijk 2025 zijn alle nieuw instromende bussen emissievrij aan de uitlaat (tank-to-wheel). De nieuwe bussen maken in 2025 gebruik van 100% hernieuwbare energie of brandstof, die met het oog op economische ontwikkeling zoveel mogelijk regionaal wordt opgewekt.OV-concessies hebben een zo gunstig mogelijke score op well-to-wheel CO2-emissie per reizigerskilometer (wat zo gunstig mogelijk is, wordt nog geconcretiseerd). Deze ambities volgen rechtstreeks uit de door Werner Advies en Dwarsverband opgestelde Visie duurzaam regionaal OV 20150-2030, Transitie naar Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer.